Perfume Polo Red Intense - Ralph Lauren - 125ml (EDP)

AMADEIRADO As notas de topo sco Grapefruit sangumneo, Oxicoco, Limco verdadeiro ou siciliano e Agafrco as notas de coragco sco Gengibre, Cafi, Salvia e Lavanda as notas de fundo sco Bmbar, Cedro vermelho e Couro